Chicago, Illinois Event

ऐंका रंगदेवते तुझी कहाणी

Which State?

Chicago, IL

Key Performers

निर्मिती: महाराष्ट्र मंडळ शिकागो
संकल्पना: Ravi Joshi, Shridhar Joshi

When

कलाकार: ८० ते ९० शिकागोकर (१० – १२ प्रमुख पात्र, सुमारे २० कलाकार छोट्या-मोठ्या भूमिकेत, ३०-४० जणांचा नर्तक चमू आणि १०-१२ तांत्रिक गोष्टी सांभाळणारे पडद्यामागचे कलाकार)