INDIA EVENT

Charudatta Aphale Music Program

When
Key Performer

Charudatta Aphale

मराठी लोककलांच्या अस्तित्वाचा सोहळा

“महाराष्ट्रा मधील विविध लोककला ,नवीन येणाऱ्या काळाचे बदल पचवून अधिक परंपपरेला जपून आपले अस्तित्व टिकवून आहेत .
त्याद्वारे लोकांचे मनोरंजन आणि प्रबोधन दोन्ही होत असते . त्यातील काही ठळक लोककलांचे प्राचीन स्वरूप व आधुनिक स्वरूप याचा
सांगीतिक आलेख ह्या कार्यक्रमातून अनुभवता येईल .(उदा. वासुदेव , ओव्या , कीर्तन , गोंधळी , पोवाडा , लावणी ,भारूड वाघ्या- मुरळी )”
ह्या कार्यक्रमात लोककलांमधली प्राचीन गीते ,चाली व आधुनिक काळात झालेले गीतांमधील व चाली मधील बदल, ह्याचा आनंद घेता येईल तसेच ह्या लोक कलांमधील पारंपरिक वाद्य ऐकता येतील

Program Vision:
दुर्मिळ होत चाललेल्या महाराष्ट्रीयन लोककलांचे पुनः दर्शन करून देणे