शाबरी

गुंतागुंतीच्या नातेसंबंधातून तयार होणाऱ्या एका अतर्क्य, अगम्य, अद्भुत नाट्याचा थरार अनुभवायला तयार व्हा!!