विद्या जोशी द्वारे जून अपडेट

नमस्कार मंडळी,मोकळी हवा..मोकळे आकाश..मोकळा श्वास आणि मोकळा प्रकाश..! शेवटचं कधी भरभरून भेटलो होतो आपण या सगळ्यांना आठवतंय तुम्हाला? पण लवकरच हे सगळं कोविड च्या विळख्यातून सुटण्याच्या आणि पूर्ववत होण्याच्या मार्गावर आहे हे निश्चित.तेव्हा निश्चिंत मनाने २०२२ च्या न्यू जर्सी अधिवेशनाची स्वप्न बघायला हरकत नाही. या तयारीचाच एक भाग म्हणून अधिवेशन होणार...

June update from BMM2022

Hello Team,I am sure you have heard the news - Atlantic City Convention Center is “Back in Business” – starting today June 1, 2021. The first convention is the Import Expo on June 13 and is expected to receive around 2000 guests!This is great news for us. All things going...