August update from BMM2022

काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठलनांदतो केवळ पांडुरंगदश इंद्रियांचा एक मेळ केलाऐसा गोपाळकाला होत असेमंडळी, नुकतीच आषाढी एकादशी पर पडली.नेहमीप्रमाणेच मराठी मन विठुमाऊलीच्या नाम गजरात चिंब न्हाऊन निघाले.मराठी मातीपासून शेकडो मैल दूर असलो तरी विठूनामाची ती स्पंदनं आपल्या मनापर्यंत पोचतातच आणि मग प्रत्यक्ष काया हीच जणू पंढरी आणि आत्मा हा...