March 2022 article by Vidya Joshi

नमस्कार मंडळी,सकाळी उठल्याबरोबर अगदी न चुकता आजचं वातावरण कसं असेल हे बघण्याची सवय एव्हाना अंगवळणी पडलीय नाही का! भारतात असताना कधीही असं हवामान बघून बाहेर पडल्याचं आठवत नाही. मग अशावेळी अवचित पावसानं गाठल्यानंतर उडालेली तारांबळ किंवा थंडीच्या दिवसांत धडाधड पेटलेल्या शेकोट्या आणि त्याभोवती न ठरवता रंगलेल्या मैफिली आठवल्या की आता...